Backlink là gì? Tại sao phải tạo backlink trong SEO?

1. Backlink trong SEO là gì? Backlink là những liên kết được trả về từ website khác tới website mình. Cứ mỗi 1 website khác đặt 1 liên kết của bạn lên trang web của…

66 Likes Comment