Sao lưu và tải về dữ liệu email Gmail

Đôi khi những email quan trọng của bạn bỗng dưng bị xóa, hoặc bạn muốn backup lại toàn bộ các email quan trọng. Bạn có thể sử dụng cách sau để sao lưu và lưu trữ toàn bộ email trong Gmail của mình. Bước 1: Truy cập vào Google Take out theo địa chỉ sau: https://takeout.google.com/settings/takeout Bước 2: Tích bật chọn Gmail và nhấn nút tiếp theo. Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn sao lưu cả các ứng dụng khác

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar

About

The best firm that is focusing on services and projects in the areas of consulting, Human Resources and its research on developments, and also providing a deep analysis of 5 disciplines within the HR market.

ABOUT

Etsy sartorial godard wolf pok pok swag kale chips chia normcore, tbh tousled four loko woke. Ethical stumptown man braid franzen.

About

The best firm that is focusing on services and projects in the areas of consulting, Human Resources and its research on developments, and also providing a deep analysis of 5 disciplines within the HR market.


© 2019 Consulting WordPress Theme by StylemixThemes