Backlink là gì? Tại sao phải tạo backlink trong SEO?

Đánh giá bài viết này 1. Backlink trong SEO là gì? Backlink là những liên kết được trả về từ website khác tới website mình. Cứ mỗi 1 website khác đặt 1 liên kết của…

53 Likes Comment