Các form liên hệ với Facebook

1. Facebook cá nhân bị khóa mà không biết lý do gì, bạn điền vào form sau: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

2. Nếu bị khóa tài khoản vì điều khoản về quyền và trách nhiệm (Facebook’s Statement of Rights and Responsibilities) thì vào link này: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

3. Nếu bị khóa vì không đủ điều kiện dùng Facebook (thiếu các giấy tờ xác thực thông tin): https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086 

Nếu sau 2 ngày, Facebook không hồi đáp bạn có thể gửi tiếp Form này: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439)

4. Nếu bị khóa vì thông tin tuổihttps://www.facebook.com/help/contact/?id=199052956872279

5. Bị khóa và cần xác nhận danh tínhhttps://www.facebook.com/help/contact/183000765122339/

Ngoài ra, còn 1 số trường hợp khác mà tài khoản cá nhân của bạn có thể gặp phải.

– Tài khoản bị hack và bạn cần lấy lại: https://www.facebook.com/hacked

– Muốn đổi tên Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333#_=_Author: luckkingneu
Tên: Nguyễn Huy Hoàng Quê quán: Hà Tây quê bún :3 Một thanh niên 9x yêu thích công nghệ, đam mê marketing.

Trả lời